Wydech o zachodzie

1w

2w

3w

4w

5w

6w

7w

8w

9w

10w

11w

12w

13w

Na koniec. Na przedsen. Toast.

Za dobre spotkania. Za krzyżowanie się ścieżek. Tych wirtualnych, a potem już nie.

14w

Reklamy